CENÍK

 
 

Posouzení

Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
( = k získání řidičského průkazu ),zbrojního průkazu 

300 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k činnosti v potravinářství na dobu neurčitou

200 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti na brigádu

200 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti pro svářečský kurz

200 Kč

Posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

200 Kč

Aplikace injekce

Aplikace injekce (očkování nehrazené zdravotní pojišťovnou)

200 Kč

Administrativní výkony 

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu - úrazy, hospitalizace, atd.

200 Kč

Potvrzení přihlášky do školy - MŠ, dětský kroužek, ŠŠ, VŠ

200 Kč

Potvrzení přihlášky na zotavovací akci (letní tábor, lyžařský kurz,...)

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro tělovýchovného lékaře

200 Kč

Jiné potvrzení

100 Kč

Úkon na počkání (výpis z dokumentace)

400 Kč

Aktuální doplatky za nadstandardní očkování 

Očkovací látka Prevenar 13 - doplatek pacienta
(ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Synflorix)

400 Kč

Očkovací látka Gardasil 9 - doplatek pacienta
( ekonomicky náročnější alternativa k základní variantě očkovací látky Cervarix) 

1880 Kč